SUPERMIL 80SL – THUỐC TRỊ BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

0

Quy cách: chai 240ml ]]>

Description

Hoạt chất

Ningnanmycin

Hàm lượng hoạt chất

80 g/l

 

dưa chuột

chết ẻo cây con

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

đậu trạch

chết ẻo cây con

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

bắp cải

thối nhũn

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

cà chua

chết ẻo cây con

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

lúa

đạo ôn

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

lúa

đốm sọc

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

lúa

bạc lá

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

bí xanh

chết ẻo cây con

Liều lượng: 125 ml/ha

PHI: 7

Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033

]]>